Online exhibit

  1. Petőfi & Erdélyi

Petőfi Sándor és Erdélyi János a reformkor magyar irodalmának meghatározó alakjai. Nincs olyan magyar ember, aki ne ismerné Petőfi verseinek számos sorát és nincs olyan irodalommal foglalkozó személy, aki ne olvasta volna Erdélyi irodalomelméleti és kritikai írásait, ne ismerné népköltészeti gyűjtéseit. 

Petőfi a lánglelkű költő és forradalmár, Erdélyi a megfontolt teoretikus.

 

Erdélyi a népies irodalom megfogalmazója, Petőfi annak legfőbb képviselője. Ugyanazért munkálkodtak: hallatni akarták a NÉP hangját.

Petőfi és Erdélyi személyét, a népköltészet iránti elköteleződésüket mutatja be virtuális tárlatunk, különös figyelmet szentelve életük Bodrogközt és Ung-vidéket érintő mozzanatainak.

2. Előhívás / Emplotment

 

A kiállítás vezérelvét a materiális, illetve perszonális értelemben vett traumaforrások vizuális művészeti eszközrendszerekkel történő átdolgozása, performatív megjelenítésének újszerű elemzése adja. Azt vizsgáljuk, hogy az utóbbi két-három évtizedben hogyan változott meg a művész részvétele ezekben a folyamatokban, milyen új megközelítési módok és szempontok merültek fel a különböző művészeti gyakorlatokban. A kiállítást elsősorban platformként értelmezzük, amely nem traumatikus élmények és tragikus események ábrázolására törekvő műveket mutat be, hanem olyan alkotói folyamatokat helyez fókuszba, amelyek a művészetet a feldolgozás egyik lehetséges aktív eszközeként használják.
 
 

A művészet és a trauma összefüggéseinek vizsgálata sok évtizedes múltra tekint vissza, mely a traumakutatás térnyerésével csak erősödött. Az elmúlt két évtizedben azonban számos új módszer, aspektus került előtérbe. A traumakutatás különböző ágazataihoz, illetve a (Magyarországon elsősorban a holokauszthoz kapcsolódó) traumát művészeti szempontból vizsgáló kutatásokhoz jelentős szakirodalom és számtalan megközelítési módszer társul. A fenti okok miatt tudatosan törekedtünk arra, hogy a kiállítás kerülje a traumaforrások tematikus megközelítését, pszichológiai vagy művészetterápiás elbeszélésének elemzését, történelmi összefüggéseinek kibontását, így a holokauszthoz sem nyúlunk vissza. Mivel időben kifejezetten a közelmúltra fókuszálunk, a kiállítás elsősorban a művészeti gyakorlatok révén körvonalazódó állásfoglalások súlyát és szerepét emeli ki.

 

A kiállítás a trauma fogalmát átjárhatóvá teszi a rétegek közötti értelmezésben és intenzitások mértékében, hogy helyet kapjanak sokszor kevéssé látható, de mélyen gyökerező kérdések is. Ily módon néhány kevésbé magától értetődő traumaforrást is beemeltünk a kiállításba, a trauma hétköznapi aspektusait hangsúlyozva.