PETŐFI200

200 év Petőfivel

“Amikor napjainkban tudományos, ismeretterjesztő, művészeti és közösségi rendezvények sorozatával a kétszáz esztendeje született Petőfi Sándorra és a 19. század első felére emlékezünk, szóval és tettel hozzájárulunk egy történelmileg kialakuló közösség – a magyar nemzet – kulturális emlékezetének fenntartásához és gazdagításához.

 

Miért tesszük ezt? Azért, mert úgy véljük, közünk van hozzá. Önmagunkról való gondolkodásunk része, hogy ugyanahhoz a tágabb csoporthoz tartozónak valljuk magunkat, amelynek egykor Petőfi Sándor is tagja, sőt a modern magyar nemzeteszme egyik megteremtője volt. Minden kultúra a nyelv, a létfenntartás és az együttműködés ezerféle, közösen átélt tapasztalata, továbbá ezek – nemzedékek során keresztül zajló – átadása során hoz jön létre összefűző és elkötelező kapcsolatokat a csoporttagok között a társadalmi érintkezés és a múló idő dimenziójában. A mindenkori hagyomány mindenkori értelmezése/újraértelmezése révén szellemi otthonosságot és bizalmat teremt, eligazítást nyújt. Az így születő önazonosság-érzés (identitás) nélkülözhetetlen eleme, hogy a tegnapot is hozzákapcsolja a mához, mégpedig olyanformán, hogy meghatározó élményeket és emlékeket formál és őriz meg, a tovahaladó jelen horizontján egy másik idő képeit és történeteit is magába zárja, így kelt reményeket és alapít emlékeket. A kultúrának ez az aspektusa a mitikus és a történeti elbeszélések alapja.

 

 A modern magyar nemzet alapító mítosza és erre is reflektáló történeti elbeszélése fókuszában a reformkor és 1848/49 története áll. E korszak egyik legragyogóbb alkotó tehetsége, életműve és személyes sorsa összefonódása révén hamar szimbolikus jelentőségűvé emelkedő, több mint másfél évszázada kultusszal övezett főszereplője: Petőfi Sándor.”

Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma felkérése alapján koordinálta az évfordulóhoz kapcsolódó, a közgyűjteményi és a közművelődési intézményekre és közösségekre fókuszáló pályázati felhívásokat, segítette a pályázók munkáját, most pedig hírt kíván adni a 2023 során megvalósult rendezvényekről,  egyedi, közösségformáló és tudományos eredményekről.

Az emlékév eseményei olyan alkalmakká válhatnak, ahol az értelmező közösség – egy lobogó zseninek és egy dinamikusan változó történelmi korszaknak, a hazai polgárosodás „tavaszának” értő „megjelenítése” révén – újragondolhatja napjaink majd minden velünk élő, sorsunkat nehezítő dilemmáját.

Friss hírek