Magunkról

2005. január 19-én Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum konferenciatermében tartotta alakuló közgyűlését az Országos Közgyűjtemények Szövetsége. Az 1997. évi CXL. törvényben felsorolt 14 országos múzeum (Budapesti Történeti Múzeum, Hadtörténeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Közlekedési Múzeum, Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Néprajzi Múzeum, Országos Műszaki Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szépművészeti Múzeum, Magyar Természettudományi Múzeum), valamint az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Országos Levéltár és a Ludwig Múzeum mint jogi személyek az alapító tagjai az új, országos hatókörű társadalmi szervezetnek, amely fél éves előkészítés eredményeként jött létre.

Az alapítók a Szövetség (rövidített nevén OKSZ) alapvető céljaiként fogalmazták meg a nemzeti kulturális örökség megőrzését szolgáló magyar közgyűjtemények társadalmi elismerésének emelését, a múzeumi, könyvtári és levéltári tevékenység elősegítését, minőségének és hitelének megőrzését, valamint a közgyűjteményekben dolgozó szakemberek tevékenységének támogatását. A szövetség tagjai társadalmi és szakmai tekintélyüket, szakmai ismereteiket felhasználva, az összefogás erejében bízva kívánnak együttműködni ezen magyar intézmények fenntartása, fejlesztése és megújítása érdekében.

Fő tevékenységünk

A Pest Megyei Bírósághoz jóváhagyásra benyújtott alapszabály szerint az Országos Közgyűjtemények Szövetsége tevékenysége fő területeiként a következőket határozta meg:

Elősegíti a nemzeti közgyűjtemények feladatainak megvalósítását, ennek érdekében közreműködik a szakmai koncepciók kidolgozásában.

Folyamatosan kapcsolatot tart a fenntartókkal, és együttműködik minden olyan szervezettel, amely a magyar közgyűjtemények érdekében tevékenykedik.

Védi és képviseli az országos közgyűjteményekben dolgozók szakmai érdekeit, támogatja a dolgozók szakmai, erkölcsi és anyagi elismerését.

Véleményezi a nemzeti közgyűjteményeket érintő fenntartói koncepciókat, a különböző szintű kezdeményezéseket.

Képviseli a Szövetség tagjait a hazai és nemzetközi fórumokon.

Kapcsolatot létesít bel- és külföldi szakmai intézményekkel, szervezetekkel és társaságokkal, részt vesz a szakmai tapasztalatcserék és tudományos rendezvények szervezésében.

Támogatja a szakminisztériumot a nemzeti örökség megóvásában és annak közkinccsé tételében.

Igény szerint tájékoztatást ad tagjai és a közgyűjtemények fenntartói részére tevékenységéről, a muzeológia, a könyvtári és levéltári tudomány eredményeiről.

Elnökségi tagok

Az alakuló közgyűlésen az alapító tagok öt tagú elnökséget választottak meg. Az elnökség mandátuma öt évre szól, tagjai dr. Kovács Tibor (Magyar Nemzeti Múzeum), dr. Monok István (Országos Széchényi Könyvtár), dr. Gecsényi Lajos (Magyar Országos Levéltár), dr. Bodó Sándor (Budapesti Történeti Múzeum) és dr. Katona András (Közlekedési Múzeum). Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége első elnöke dr. Kovács Tibor lett. A Felügyelő Bizottság elnöke dr. Fejős Zoltán (Néprajzi Múzeum), tagjai dr. Cseri Miklós (Szabadtéri Néprajzi Múzeum), dr. Matskási István (Magyar Természettudományi Múzeum). Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság első, 2005. január 31-én tartott ülésén T. dr. Bereczki Ibolyát (a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettesét) bízta meg az ügyvezető titkári feladatok ellátásával.

Az új társadalmi szervezet elnöke levélben fordult a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszteréhez, amelyben tájékoztatta az egyesület célkitűzéseiről, tevékenységének fő területeiről, a fenntartóval történő szakmai együttműködés lehetőségeiről, főbb irányairól. Az OKSZ elnöke hangsúlyozta, hogy az egyesület a kulturális politika, ezen belül is a közgyűjtemény-politika legfontosabb kérdéseiben aktív, közreműködő és segítő szerepet kíván ellátni, s együttműködik a jelenleg működő közgyűjteményi szakmai szervezetekkel. Dr. Kovács Tibor levelében kérte a kormányzati jóváhagyást az alapító közgyűjtemények számára a társadalmi szervezet megalakításához.

Az elnökség első ülésén rövid távú programtervet fogadott el, s személyes találkozót kezdeményezett, majd meg is valósított Koncz Erika közgyűjteményi és közművelődési helyettes államtitkárral (NKÖM), valamint Ács Tamás gazdasági ügyekért felelős államtitkárral (NKÖM). Az Elnökség 2005 március elejére közös megbeszélést készített elő az országos közgyűjtemények főigazgatói és az intézményeket fenntartó valamennyi minisztérium, valamint a Fővárosi Közgyűlés szakmai vezető képviselői között.

Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége szakmai programjáról és tevékenységéről rendszeres tájékoztatást kíván nyújtani a közgyűjteményi szakterületek információs fórumain.

T. dr. Bereczki Ibolya

Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége alapító tagjai

Budapesti Történeti Múzeum
Dr. Bodó Sándor

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Dr. Katona András

Magyar Mezőgazdasági Múzeum
Dr. Fehér György

Néprajzi Múzeum
Dr. Fejős Zoltán

Magyar Nemzeti Múzeum
Dr. Kovács Tibor

Magyar Természettudományi Múzeum
Dr. Matskási István

Országos Széchényi Könyvtár
Dr. Monok István

Szépművészeti Múzeum
Dr. Baán László

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
Néray Katalin

Magyar Országos Levéltár
Dr. Gecsényi Lajos

Iparművészeti Múzeum
Dr. Simon Károly

Petőfi Irodalmi Múzeum
Dr. Ratzky Rita

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
Dr. Kapronczay Károly

Hadtörténeti Múzeum
Dr. Kedves Gyula

Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Dr. Cseri Miklós

Országos Műszaki Múzeum
Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet

Magyar Nemzeti Galéria
Bereczky Lóránd