Állásfoglalások

Állás-foglalások

Kiemelt feladatokról szóló EMMI rendelet

Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló EMMI rendeletről alkotott véleményünk.

Vélemény a régészeti lelőhelyek feltárásának
… részletes szabályairól szóló 18/2001. (X.18.) rendelet módosításáról

Véleményünk szerint az állami és önkormányzati nagyberuházások esetén többnyire rendelkezésre áll az a jogszabály értelmező szakembergárda, amely az új miniszteri rendelet alapján képes lesz a feladat végrehajtásának előkészítésére.

Állásfoglalás az állami vagyonnal kapcsolatban életbe lépett jogszabályok közgyűjteményekre gyakorolt hatásáról.

Az OKSZ álláspontja szerint a jogszabályok megfelelően rendezik a közgyűjteményekben őrzött ún. kincstári vagyonnal kapcsolatos kezelési és rendelkezési jogokat. A jogszabályok végrehajtása a gyakorlatban a részletekre vonatkozóan további egyeztetéseket igényel. A használói és kezelői jogok biztosítását a közgyűjtemények számára hosszú távú, államilag garantált megállapodással szükséges rendezni.

Állásfoglalás a költségvetési szervek jogállására vonatkozó törvény (2008. CV. Tv.) végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről

Szövetségünk hosszú távon az országos közgyűjtemények működését alapvetően meghatározónak tekinti a költségvetési szervek jogállásáról szóló törvényt, és a későbbiekben elkészülő, a törvényt kísérő jogszabályokat. Kiemelt jelentőségű, hogy mielőbb szülessenek meg a végrehajtást elősegítő és az alkalmazást biztosító jogszabályok tervezetei, amelyek véleményezésében az OKSZ további közreműködést vállal.

Álláspont és javaslat 2006. július 31.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által fenntartott országos múzeumok és a 2118/2006.(VI. 30.) Ko rmányhatározat hatálya alá kerülő közgyűjtemények működésével kapcsolatban

Összegzés az Országos Közgyűjtemények Szövetsége által a tagjaitól kért és kapott, gazdálkodási helyzetükre vonatkozó adatszolgáltatás alapján

Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége 2005. november 8-án tartott elnökségi ülésén
áttekintette a 2005. évre előírt maradványképzési kötelezettség nyomán kialakult helyzetet,valamint a 2006. évre tervezett költségvetések hatását.