Állásfoglalások

Állás-foglalások

Kiemelt feladatokról szóló EMMI rendelet

Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló EMMI rendeletről alkotott véleményünk.

Vélemény a régészeti lelőhelyek feltárásának
… részletes szabályairól szóló 18/2001. (X.18.) rendelet módosításáról

Véleményünk szerint az állami és önkormányzati nagyberuházások esetén többnyire rendelkezésre áll az a jogszabály értelmező szakembergárda, amely az új miniszteri rendelet alapján képes lesz a feladat végrehajtásának előkészítésére.

Állásfoglalás az állami vagyonnal kapcsolatban életbe lépett jogszabályok közgyűjteményekre gyakorolt hatásáról.

Az OKSZ álláspontja szerint a jogszabályok megfelelően rendezik a közgyűjteményekben őrzött ún. kincstári vagyonnal kapcsolatos kezelési és rendelkezési jogokat. A jogszabályok végrehajtása a gyakorlatban a részletekre vonatkozóan további egyeztetéseket igényel. A használói és kezelői jogok biztosítását a közgyűjtemények számára hosszú távú, államilag garantált megállapodással szükséges rendezni.

Állásfoglalás a költségvetési szervek jogállására vonatkozó törvény (2008. CV. Tv.) végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről

Szövetségünk hosszú távon az országos közgyűjtemények működését alapvetően meghatározónak tekinti a költségvetési szervek jogállásáról szóló törvényt, és a későbbiekben elkészülő, a törvényt kísérő jogszabályokat. Kiemelt jelentőségű, hogy mielőbb szülessenek meg a végrehajtást elősegítő és az alkalmazást biztosító jogszabályok tervezetei, amelyek véleményezésében az OKSZ további közreműködést vállal.