Alapszabály

Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége Alapszabálya

Az Alapítók – élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési szabadságukkal, – a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvében, valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban: Etv.) szabályozottak szerint az alábbi szövetséget hozzák létre.