Határozatok

Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége
2011. február 2-ai elnökségi ülésének határozatai

Az Elnökség a Felügyelő Bizottság tagjai egyetértésével elfogadta dr. Cseri Miklós elnök értékelését az OKSZ 2010. évi tevékenységéről.

Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége 2011. évi éves közgyűlésére 2011. február 28-án 13 órakor Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Konferenciatermében kerül sor.

Az Elnökség javaslata a közgyűlés felé új tagjára dr. Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója.

2011-ben az Országos Közgyűjtemények Szövetsége soros elnöke dr. Matskási István, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója. Az ügyvezető titkár Dr. Bereczki Ibolya. A Felügyelő Bizottság megbízott elnöke dr. Fejős Zoltán távollétében dr. Fehér György, tagja Varga Benedek.

Az Elnökség javaslata a közgyűlés számára az Országos Közgyűjtemények Szövetsége éves tagdíjára 2011-ben: 100.000,- Ft/év/tag, befizetési határidő: 2011. március 31.

Az elnökség javaslata alapján a soros elnök kezdeményezzen személyes találkozót az helyettes kulturális államtitkárral.

 

Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége
2007. április 10-i elnökségi ülésének határozatai

Az OKSZ elnökségének tagjai a maguk lehetőségeit is használva tegyenek lépéseket, hogy hivatalosan is közvetlen véle ményt nyilváníthasson az OKSZ az Államháztartási Törvény módosításának kérdésében

Az OKSZ egyetért és támogatja, hogy Monok István az OKM felkérésére szakmai anyagot készítsen a nemzeti közgyűjtemények meghatár ozásának koncepciójához. Az elkészített szakmai anyagot az Elnökség megkapja, majd dönt, hogy az Egyesület szélesebb körben miként vita tja meg azt.

Az OKSZ elnöksége egyetért Monok István azon javaslatával, hogy a közgyűjtemények az Áht. törvénytervezetében közintézmény fogalmáv al meghatározott kategóriába kerüljenek.

Az OKSZ elnöksége határozatot hoz, hogy a 2007. április 10-i határozatok felkerülnek az OKSZ honlapjára.

Az OKSZ elnöksége egyetért abban, hogy a 2008-ra a közgyűjtemények kiállítási terveire vonatkozó egyeztetésen kívül a távolabbi jövőre vona tkozóan reális tervet a költségvetés és az átszervezés bizonytalanságai miatt nem lehet készíteni. A kiállítások megvalósításához szükséges elők észítő és tudományos feltáró munka az egyes intézmények között folyamatosan történik.

Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége tanulmányozta a Pest Megyei Közgyűlésnek 2007. március 30-i ülésére a Pest Megyei Múzeumok Igazg atósága átszervezésére benyújtott határozati javaslatot, és komoly aggodalommal tölti el, hogy a szervezeti átalakítás mögött alapvetően nyilvánva ló finanszírozási gondok húzódnak meg, és a megszületett döntés nem szakmai döntéshozatal eredménye.